Til hovedinnholdet

Lurer du på noe? Snakk med oss i dag

Kontakt oss

Siste nyheter fra www.regnskapnorge.no:

Folketrygdens grunnbeløp økes til 118 620 kroner

26.05.2023

Skrevet av Alia Hammami, Regnskap Norge

Endringen får virkning fra 1. mai 2023. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2023 blir dermed kr 116 239.

Les mer

Lønn eller utbytte i 2023 – oppsett og diagram i Excel

26.05.2023

Skrevet av Jørgen Strøm-Andresen og Svein Austheim, Regnskap Norge

For eiere som er ansatt i eget aksjeselskap er det interessant å vite når man «tjener» på å ta ut utbytte i stedet for lønn. Vi har laget et oppsett i Excel som viser hvordan skattekart og terreng henger sammen.

Les mer

Utredning fra Verdipapirlovutvalget om bærekraftsrapportering

24.05.2023

Skrevet av Hans Ellefsen, Regnskap Norge

Utredning tar for seg nødvendige lovendringer og en vurdering av ulike medlemslandopsjoner i direktivet.

Les mer